عاشق نیستید از مهدی ملکی دولت آبادی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۱ دیدگاه
با شماهایم که بی تردید عاشق نیستید عشق را بازیچه میدانید،  عاشق نیستید بستگان قیل و قالید و زبان بازان لفظ طوطیان مکتب تقلید ، عاشق نیستید از ستاره سوسویی در دل اگرچه کاشتید صبح چون سر میزند خورشید، عاشق نیستید شعر را تنها برای لقمه ای نان عاشقید عشق را از شعر میدزدید ، عاشق نیستید دل یکی دلبر ی...