"عشق تو یک روز ما را آسمانی می‌کند" از قاسم صرافان

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۰ دیدگاه
گوشه‌ی ابرو که با چشمت تبانی می‌کند این دل خامــوش را آتش فشانــی می‌کند   عاشقت نصف جهــان هستند، اما آخرش لهجه‌ات آن نصفه را هم اصفهانی می‌کند   چای را بی پولکی خوردن صفـا دارد، اگر حبه قندی مثل تو شیرین زبانی می‌کند   گاه می‌خواهد قلم در شعر تصویرت کند عفو کن او را اگر گاهــی جوانی می‌کند   ر...