شعر خیلی چیزها از زنده یاد نجمه زارع

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۴ دیدگاه
بی تو اندیشیده‌ام کمتر به خیلی چیزها می‌شوم بی‌اعتنا دیگر به خیلی چیزها تا چه پیش آید برای من! نمی‌دانم هنوز دوری از تو می‌شود منجر به خیلی چیزها غیر معمولی‌ست رفتار من و شک کرده است - چند روزی می‌شود - مادر به خیلی چیزها نامه‌هایت، عکس‌هایت، خاطرات کهنه‌ات می‌زنند اینجا به روحم ضربه، خیلی چیزها...

گزیده اشعار نجمه نزارع

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۲ دیدگاه
این شعرها دیگر برای هیچ کس نیست نه! در دلم انگار جای هیچ کس نیست   آن قدر تنهایم کـــــــــه حتی دردهایم دیگر شبیه دردهای هیچ کس نیست   حتی نفس هــــــــــای مـرا از مـن گرفتند من مرده ام در من هوای هیچ کس نیست   دنیــــای مرموزی ست مـــا باید بدانیــــــــم که هیچ کس این جا برای هیچ کس نیست   ب...