"داغ این رگبار" از روزبه بمانی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۱ دیدگاه
داغِ این رگبار ، از سُربِ فشنگ دیگریست تیرِ دشمن نیست این ، تیرٍ تفنگِ دیگریست من تمامِ جنگ را صدبار از سر خوانده ام جنگ ، بعد از فتحِ خرمشهر ، جنگِ دیگریست از تهِ قصه خیالِ هر دوی ما تخت شد از همین جا رو به هم شلیک کردن سخت شد دوستان پایان بازی را عقب انداختند آنقدر که ناگهان ، تشخیصِ دشمن سخت ...