" جزیره " از صابر کاکایی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۲ دیدگاه
ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺁﺏ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺎ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻳﻢ ﺩﻭﺭ اﺯ ﻫﻢ...   صابر کا...