شعر "قاصدک" از مهدی اخوان ثالث

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۰ دیدگاه
"قاصدک" قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟ از کجا وز که خبر آوردی؟  خوش خبر باشی، اما،‌ اما گرد بام و در من  بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا  نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس  برو آنجا که تو را منتظرند  قاصدک در دل من همه کورند و کرند  دست بردار ازین در وطن خویش غریب...