صندلی نامرئی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۰ دیدگاه
امتحان پایانی فلسفه بود . استاد فقط یک سوال برای دانشجویان مطرح کرده بود . سوال این بود «شما چگونه میتوانید من را متقائد کنید که صندلی جلوی شما نامرئی است؟» تقریبا یک ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند پاسخ های خود را در برگه امتحان بنویسند،به غیر از یک دانشجوی تنبل که تنها 5 ثانیه طول کشید تا ...