بریده کتاب "عشق و دوست داشتن" از نادر ابراهیمی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۱ دیدگاه
عشق و دوست داشتن عشق در لحظه پدید می آید ، دوست داشتن در امتداد زمان ... این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است ... عشق معیار ها را در هم میریزد ، دوست داشتن بر پایه معیار ها بنا می شود ... عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد ، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد ... عشق قانون نمی...

داستان کوتاه جام بلور از نادر ابراهیمی

نوشته شده توسط:معین مهرعلیان | ۰ دیدگاه
  مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود ! مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهای باغچه بدل شود ! عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ، پیوسته نو کردنِ خواستنی ست که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن. تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ ع...